In 2018 gingen we “Met lef en liefde voor Deventer” deze collegeperiode van start. Samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, inwoners en uw raad hebben we mooie resultaten geboekt. Daar zijn we trots op. We blijven hard werken om nog meer resultaten te boeken.

Het afgelopen jaar hebben we het hoofd geboden aan de impact van corona op de Deventer samenleving. Komend jaar bouwen we verder aan een krachtig Deventer waar het goed toeven is en iedereen gezond, veilig en gelukkig kan opgroeien, wonen, werken en recreëren. Bij de Voorjaarsnota hebben we met uw raad afspraken gemaakt over investeringsmogelijkheden en kansen voor 2022 en verder. Vanwege een financiële meevaller in het Gemeentefonds via de septembercirculaire, kunnen we extra incidentele investeringen doen. Daar doen we voorstellen voor in deze begroting.

Alleen een sterk Deventer kan écht sociaal en duurzaam zijn en zich blijvend ontwikkelen. We hebben het voorrecht om in één van de oudste en mooiste steden van Nederland te wonen. Een stad met de omliggende dorpen en het buitengebied, die Deventer een lommerrijk, groen aanzien geven. Als college blijven we ons focussen op de volgende terreinen uit ons bestuursakkoord:

  1. Deventer werkt
  2. Duurzaam Deventer
  3. Oog voor elkaar
  4. Levendig Deventer
  5. Samenwerken en samen leven

We hebben veel bereikt en werken onverminderd door aan de grote uitdagingen en kansen die voor ons liggen. Daarbij verstevigen en verzilveren onze positie in de regionale samenwerking en versterken we onze lobby richting fondsen en regelingen vanuit onze kernthema’s “Van Poort naar Port”, “Fossielvrij en betaalbaar wonen” en “De Kien, kenniscampus”.

In deze begroting vindt u onze beleidsvoornemens en financiële voorstellen. Uitgangspunt daarin is het optimaliseren van onze processen. Daardoor versterken we onze dienstverlening aan de Deventer inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven met buurtgericht werken, preventie, digitalisering en innovatie. Daar zit onze kracht. Dit draagt bij aan een gezonde en solide begroting. Ook creëert het mogelijkheden om te investeren in de Deventer samenleving. We investeren om onze ambities te realiseren als het gaat om de energietransitie en groeimogelijkheden als aantrekkelijke woon-en werkstad voor creatieve stedelingen.