Documentnaam

Bestandsgrootte

Openen

Bijlage 1 - Resultaatbestemming

199 Kb

Bijlage 1

Bijlage 2 - Staat van reserves en voorzieningen

199 Kb

Bijlage 2

Bijlage 3 - Overzicht van baten en lasten

203 Kb

Bijlage 3

Bijlage 4 - Onderbouwingen en uitgangspunten

121 Kb

Bijlage 4

Bijlage 5 - Algemene uitkering

265 Kb

Bijlage 5

Bijlage 6 - Staat van incidentele baten en lasten

376 Kb

Bijlage 6

Bijlage 7 - Staat van subsidies

217 Kb

Bijlage 7

Bijlage 8 - Taakveldenmatrix

288 Kb

Bijlage 8

Bijlage 9 - Afkortingen en begripsbepalingen

160 Kb

Bijlage 9

Bijlage 10 - Lijst met resterende voorstellen Nieuw beleid

 137 Kb

Bijlage 10

Bijlage 11 - Boekwerkversie Programmabegroting 2022

4.727 Kb

Bijlage 11