Goede basis voor sterke toekomst

Deventer is financieel gezond en sterk. Ik ben blij dat het college de raad een positieve begroting kan aanbieden. Een begroting die niet alleen invulling geeft aan onze ambities voor een sterke toekomst, maar ook de hondenbelasting afschaft én financiële ruimte biedt voor nieuw beleid voor het volgende gemeentebestuur.

Door te investeren in de jeugd, investeren we in een sterke toekomst. Naast de al besloten investeringen in bijvoorbeeld een nieuwe VMBO-school, maken we ook de benodigde miljoenen vrij voor vernieuwing van scholen Splithofstraat, Colmschaterenk, Borgele en Zwaluwenburg. Daarnaast wordt fors geïnvesteerd in jeugd zoals in zorg, ondersteuning in onderwijs en bij werk. Voor nieuwe huisvesting voor het Burgerweeshuis reserveren we bovendien €1,3 miljoen extra zodat er in totaal €4 miljoen gereserveerd staat.  

Daarnaast investeren we fors in woningbouw en met name in betaalbare woningen voor onze inwoners. Daaraan is grote behoefte. Ook stellen we een visie op over de huisvesting van arbeidsmigranten en investeren we om onze wijken aan te passen aan het veranderend klimaat. We blijven oog houden voor de inwoners die het niet breed hebben. Zo investeren we €250.000 structureel in minimabeleid, zoals bijvoorbeeld in Geldfit.   

De hondenbelasting wordt afgeschaft zoals de raad het college heeft gevraagd te doen. Dit betekent een lastenverlichting van €300.000. Daarnaast zijn nog vele andere moties van de raad vertaald naar deze begroting, zoals bijvoorbeeld meer handhavingscapaciteit en meer geld voor bomen.

Tenslotte zijn er komend voorjaar weer gemeenteraadsverkiezingen. Onze inwoners kunnen weer richting geven door hun stem uit te brengen. Het college wil daarom financiële ruimte bieden aan het komend gemeentebestuur zodat de gekozen richting vorm kan krijgen.

Kortom, met deze begroting leggen we een goede basis voor een sterke toekomst van ons mooie Deventer!

Liesbeth Grijsen
Wethouder Financiën